Hurá, hurá, hurá!

Tešíme sa, že aj po tretíkrát sme boli úspešní v žiadosti o grant na zakúpenie nového hardvéru!
A tak sa naša microbitová rodinka rozrastie o prvky nositeľnej elektroniky v hodnote vyše 700 €.