Hematologicko – transfúziologické oddelenie

Po prebratí učiva o obehovej sústave mali možnosť žiaci 7.B triedy navštíviť hematologicko – transfúziologické oddelenie Vranovskej nemocnice. Od primára tohto oddelenia sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o najvzácnejšej tekutine prúdiacej v našich cievach. Mali možnosť vidieť pod mikroskopom jednotlivé krvné bunky a priamo videli aj spôsob zisťovania krvných skupín. Dostali sa aj do miestnosti, kde dochádza k odberom pri darovaní krvi. Bola to príjemná a obohacujúca návšteva, ktorá niektorých žiakov inšpirovala natoľko, že sa z nich možno v budúcnosti stanú aj darcovia krvi.