Výsledky IQ olympiády

Školské kolo IQ olympiády, ktoré bolo na našej škole jedným z aktivít Týždňa mozgov, má svojho
víťaza. Zo zúčastnených žiakov druhého stupňa bola „najšikovnejšia“ Tamara Doľacká z 8. B. Z celého
Slovenska sa do súťaže zapojilo 12 622 žiakov, pričom 1 273 žiakov bolo z nášho kraja. Spomedzi
týchto žiakov získala Tamarka 27. miesto, tým predbehla 97,8 % rovesníkov v kraji a postupuje do
semifinále.
Tamarke aj všetkým ostatným úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme prsty v semifinále!
https://test.iqolympiada.sk/vysledky/