Slávik Slovenska 2023

V stredu 17. 5. 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 31. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Na okresnom kole našu školu svojim spevom reprezentovali Laura Onderková z 3.A, Emma Mülbauerová z 5.A a Lenka Pšeničňáková zo 7.B.
Z 33 súťažiacich v troch kategóriách si naše speváčky odniesli 3. miesto v 1. kategórii Laura Onderková a v 3. kategórii získala Lenka Pšeničňáková špeciálne ocenenia za pekný umelecký prejav.

Blahoželáme k umiestneniam a tešíme sa na budúci rok.