Biológia v programe Canva

Žiaci deviateho ročníka na posledných hodinách biológie vytvárali plagát na tému ochrany životného prostredia. Pracovali s interaktívnym materiálom v programe Canva. Prejavili svoju kreativitu a vzťah k prírode. Verím, že budú dobrým príkladom vo svojom okolí a dokážu aj konkrétnymi činmi zveľadiť ťažko skúšanú prírodu.