Máme malých učiteľov angličtiny

Po ôsmich mesiacoch intenzívnej práce na eTwinningovom projekte sa žiaci 3. A stali malými učiteľmi
angličtiny. Vytvorili 35 aktivít pre partnerov na témy môj dom, moje hobby, moja škola, jedlo,
oblečenie a sviatky. Ako profesionáli zvládli aj aktivity pripravené partnermi. Svoje vedomosti
prezentovali aj na šiestich online stretnutiach s partnermi.

Little English teachers