VČELY A VČELÁR OČAMI DETÍ 🐝

Počas 4. ročníka Vranovských medových dní bola vyhodnotená výtvarná súťaž Včely a včelár očami detí, ktorej sa zúčastnilo 240 žiakov materských, základných, špeciálnych aj základných umeleckých škôl. Našu školu reprezentovala žiačka Juliána Gulovičová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
Radosť nám urobili aj žiačky Diana Dančová, Júlia Novikmecová a Noemi Hrešková, ktoré sa umiestnili v kategórii ZUŠ na popredných miestach a odniesli si hodnotné ceny.