DOBROSRDEČNOSŤ NAŠA KAŽDODENNÁ ❤️

Dňa 13.11.2023 sme sa snažili, aby dobrosrdečnosť dýchala zo všetkých kútov našej školy.
Svetový deň dobrosrdečnosti sme oslávili mnohými aktivitami. Žiaci kreslili svojho kamaráta, vyrábali pavučinu dobrých vlastností, do srdiečok písali želanie pre spolužiaka, tvorili akrostich a následne vytvárali prezentácie. Poniektorí si pochutnali aj na dobrom čajíku v príjemnej spoločnosti kamarátov. Obdarovali sa aj smajlíkmi a srdiečkami.
Dobrosrdečnosť je nesmierne cenná ľudská vlastnosť. Je prostriedkom, ako urobiť svet lepším miestom pre každého. Stačí k tomu skutočne málo… mať dobro vo svojom srdci.
….a nielen v tento deň.