17. november – Deň, o ktorého význam sa opierame každý deň

Pri príležitosti dňa študentstva, ako symbolu slobody študentov, sa naši žiaci zúčastnili besedy so spisovateľom a pedagógom pánom Mgr. J. Gálikom, ktorý im predstavil svoju knihu Kriedou alebo mečom. Autor v knihe opisuje príbeh, v ktorom boli na škole zaužívané fyzické tresty, ako nástroj výchovy. Žiaci tak mali možnosť, v rámci besedy s autorom, kriticky pouvažovať o násilnej forme riešenia konfliktných situácií fyzickými trestami, ako aj o možnostiach riešenia šikany na školách. Záverom bola napokon vyzdvihnutá myšlienka odpustenia a tolerancie ako najvhodnejší spôsob riešenia konfliktov v spoločnosti, čo je zároveň súčasťou demokratického myslenia. Žiaci tak odchádzali s odkazom základnej formulácie slobodného a tolerantného sveta, a uvedomením si, že sloboda jedného človeka sa končí tam, kde začína sloboda iného človeka.