Čakanie na Vianoce 🌲

Vianoce, ktoré sa spájajú so slovami ŠTEDROSŤ a RADOSŤ, sa začínajú adventom, teda ich radostným očakávaním. A práve radostné očakávanie adventných tvorivých dielní sa v piatok 1. 12. na ZŠ Juh naplnilo. K adventu a Vianociam patrí neodmysliteľne adventný veniec, Čítať viac

Netradičné písanie ✍️

Precvičovať nové písmená nemusia prváci len na tabuli a do zošitov. Na hodinách slovenského jazyka si ich precvičujeme rôznymi spôsobmi, napríklad aj písaním paličkou do múky. Jednoduchá aktivita, ktorá prináša do detského sveta veľa radosti a zároveň rozvíja predstavivosť, tvorivosť, Čítať viac

Biológia v programe Canva

Žiaci deviateho ročníka na posledných hodinách biológie vytvárali plagát na tému ochrany životného prostredia. Pracovali s interaktívnym materiálom v programe Canva. Prejavili svoju kreativitu a vzťah k prírode. Verím, že budú dobrým príkladom vo svojom okolí a dokážu aj konkrétnymi Čítať viac

Mliečna cesta na ZŠ Juh

16. máj sa v našej škole niesol v znamení mlieka a mliečnych výrobkov. Pestrými aktivitami sa žiaci prvého stupňa zapojili do Medzinárodného dňa mlieka. Ich tvorivé činnosti dopĺňali zaujímavé prezentácie o pôvode mlieka a jeho spracovaní, ktoré nám poskytla firma RAJO. Prváci vyrábali Čítať viac

BBC stonožka

Žiaci siedmeho ročníka pomocou prvkov nositeľnej elektroniky vytvorili edukatívnu hračku – stonožku. Očko stonožky nahradili BBC micro:bitom, ktorý vďaka zabudovanému LED displeju vytvára dojem žmurkania. Zároveň na chvostík pripevnili blikajúcu LED diódu. Ručnou prácou s elektrovodivou niťou prepojili naprogramované hardvérové Čítať viac

UROB EKO-SELFIE

3. deň – streda UROB EKO-SELFIE Fotím, fotíš, fotíme… Kupujem, kosím, sadíme…. Tak takto nejak sa žiaci zapojili do tretej výzvy. Záhrady sa začínajú zelenať a naši žiaci doma pomáhajú pri pestovaní vlastnej zeleniny, ovocia, či okrasných rastlín. Rovnako sa Čítať viac

Hurá, hurá, hurá!

Tešíme sa, že aj po tretíkrát sme boli úspešní v žiadosti o grant na zakúpenie nového hardvéru! A tak sa naša microbitová rodinka rozrastie o prvky nositeľnej elektroniky v hodnote vyše 700 €.