Domov

Zápis do 1.roč.

 

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Oznam

Športová trieda

V školskom roku 2015/2016 otvárame od 5.ročníka športovú triedu pre všetkých chlapcov aj dievčatá, v ktorej Vám ponúkame :

VOLEJBAL, JUDO a STOLNÝ TENIS.

Čítať celý článok...

 

Okresný súd

Žiaci v pojednávacej miestnosti

Obdobie puberty je náročné pre rodičov a učiteľov, ale hlavne pre samotných žiakov. Kde nájsť vhodný vzor, ktorý kamarát to s nami myslí skutočne dobre? Môže mať „zapáranie“ do spolužiakov aj negatívne následky?

Čítať celý článok...

 

Eko týždeň

20.4 -24.4.2015

Aktivity:

        1.      Súťaž o najusilovnejšieho žiaka v zbere papiera – prines, čo najviac starého papiera do školy, pán školník ho odváži a zapíše

        2.      Zorganizujte si s triednym učiteľom v tomto týždni brigádu v areáli školy

Čítať celý článok...

 

Kráľ čitateľov

Naj čitateľ

        Posledný marcový týždeň, mali žiaci prvého stupňa možnosť,  predviesť svoje schopnosti v písaní, počúvaní a čítaní. Zástupcovia jednotlivých ročníkov riešili rozprávkové hádanky, do textov doplňovali mená postáv,

Čítať celý článok...

 

Deň vody

Čistiareň odpadových vôd

Deň vody v tomto roku si pripomenuli žiaci deviateho ročníka, ktorí sa zúčastnili exkurzie do Čistiarne odpadových vôd vo Vranove nad Topľou. Táto čistiareň odpadových vôd pracuje na mechanicko – biologickom spôsobe čistenia vôd prichádzajúcich z nášho mesta.

Čítať celý článok...

 

Čítame škôlkarom

13.apríl 2015

V rámci spolupráce našej školy a MŠ Sídlisko Juh žiaci našej školy boli čítať rozprávku pre deti z materskej školy.Žiaci 3. a 4. ročníkov si pre deti pripravili rozprávku „ Koza rohatá a jež“.

Čítať celý článok...

 

Hviezdoslavov Kubín 2.st.

V PREDNESE SME VÝBORNÍ!

Utorok 29. marca bol opäť jeden z úspešných dní žiakov i pedagógov ZŠ Juh. V okresnom kole tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín skvelo „zabojovali“ traja „naši“

Čítať celý článok...

 

Chemická olympiáda

Čo je chémia?

Chémia je všetko okolo nás. Stačí sa iba rozhliadnuť a pochopiť. To určite pochopilo 19 žiakov z 10- tich škôl v okrese, ktorí sa  26.3.2015  v priestoroch ZŠ Juh 1054, zúčastnili  51.ročníka okresného kola chemickej olympiády v kategórii D

Čítať celý článok...

 

Beseda s policajtom

Bezpečne na ulici

Bezpečne na ulici a cestách prišiel deťom do ŠKD porozprávať kpt. Ing. P. Valovčin. Chodci sú najzraniteľnejším článkom medzi účastníkmi cestnej premávky. Najmä u detí je správanie impulzívne, nie sú schopné presne odhadovať vzdialenosť a čas, majú zúžené zorné pole

Čítať celý článok...

 

ZŠ Juh