Domov

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Sloboda na hraniciach

Slaňák

Dňa 29. januára 2016 usporiadalo Centrum voľného času v spolupráci s Horolezeckým klubom SLAŇÁK pre žiakov ZŠ, Juh 1054, Vranov nad Topľou prednášku s názvom SLOBODA NA HRANICIACH.  Hosťom bol horolezec a cestovateľ Jozef Sklenár, ktorý deťom  priblížil a pútavo predniesol svoje zážitky so 70. dňového putovania po 1.700 km dlhej hranici Slovenska.

Čítať celý článok...

 

Biologická olympiáda

Obvodové kolo

 V 50. ročníku biologickej olympiády v obvodovom kole získala Ivana Jakubová (IX.B) I. miesto v projektovej časti, v ktorej prezentovala výsledky pozorovania životných prejavov bocianov v lokalite Čaklov

Čítať celý článok...

 

Školský časopis 2015/16

PRIBUDLI ĎALŠIE TRIEDNE ČASOPISY

Nemusí byť človek práve profesionálnym novinárom, aby dokázal napísať zmysluplnú správu, recenziu či rozhovor a nemusí to byť profesionálny grafik, ktorý zvládne kompozične a pomocou počítačovým programom ponúkaných grafických prvkov pripraviť pre čitateľa pútavú stranu.

Čítať celý článok...

 

Vianoce

Vianočná besiedka

„Sme len deti, srdce veľké máme a  s tým srdcom veľkým, darčeky chystáme. Spievať vám budeme radostne, vesele, koledy, básničky s láskou vám povieme.“  

Čítať celý článok...

 

Komiks

Demčákovci úspešní na Komiksiáde 2015

Komiks – príbeh vo forme obrázkov – je obľúbeným čítaním mladých. Preto sa Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou usiluje prehlbovať záujem o tento populárny literárno-výtvarný žáner  a v tomto roku usporiadala už  3. Ročník súťaže KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU.

Čítať celý článok...

 

Oznam

Vianočné prázdniny

Riaditeľka Základnej školy, JUH 1054, Vranov nad Topľou, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150 ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa: 8. januára 2016

Čítať celý článok...

 

Lucia a čarovná noc

Stridžia noc

„Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc." Začalo sa to v piatok večer. Večer očakávanej noci pre naše malé strigy, ktoré si prišli zastrašiť a zatancovať do našej školy. Keďže strigy už na našej škole boli a zanechali tu poklad, tak sa naše deti rozhodli, že ho pohľadajú. 

Čítať celý článok...

 

Anjel a čert

Doprava v kocke

V spolupráci s npor. Mgr. M.Andrekovou a ODI vo Vranove nad Topľou sa žiaci 6.ročníka zapojili do projektu „Doprava v kocke“. V rámci neho sa v tomto predvianočnom období netradičnou formou zúčastnili akcie príslušníkov dopravnej polície, 

Čítať celý článok...

 

Škola oslavuje

 40

Milí rodičia a priatelia školy, 
budeme radi, ak nám vo vstupnej hale našej školy zanecháte Vaše priania k jej 40. narodeninám, prípadne si zaspomínate na detský vek a vyfarbite jednotlivé vzory. 

Čítať celý článok...

 

Zápis do 1.roč.

 

Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

ZŠ Juh