Domov

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Oznam

10.apríl 2016

Zápis deti do 1.ročníka sa uskutoční 10.apríla 2016 o 14,00 hod. v budove základnej školy.

 

Čítať celý článok...

 

Skrášľovanie školského dvora

Vysádzanie stromčekov

V rámci týždňa "Poupratujme si Vranov" chlapci z 8.b a c vysádzali stromčeky, ktoré nám budú skrášľovať areál našej školy.

Čítať celý článok...

 

Hľadá sa talent

ŠKD hľadá talent

Dňa 23.3.2016 sa v našom klube hľadal TALENT a našli sme ho aj medzi našimi deťmi. 1.miesto získal Filip Kopko zo 7.oddelenia so skladbou "Piráti z Karibiku", ktorú nám zahral na varhanoch. 

Čítať celý článok...

 

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo

Dňa 21.3.2016 sa uskutočnilo 63.  školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Tohto roku bola účasť omnoho vyššia ako minulý rok. Žiaci boli veľmi dobre pripravení, výber textov bol na veľmi dobrej úrovni, takže víťazov bolo ťažké vybrať. Nakoniec sa porota rozhodla takto:

Čítať celý článok...

 

Športové dopoludnie pre MŠ

VŠEVEDKO

Dňa 22.3.2016 sa na našej škole uskutočnilo športové dopoludnie VŠEVEDKO, na ktoré boli pozvané deti z mestských materských škôl. Zúčastnilo sa asi 160 detí MŠ, ktoré si vyskúšali silu, obratnosť, vytrvalosť 

Čítať celý článok...

 

Oznam

Riaditeľské voľno

Vedenie školy v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) § 150 ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno :

Čítať celý článok...

 

Priatelia Zeme

PORIADOK MUSÍ (MAL BY) BYŤ

Vo štvrtok 17. marca  sa žiaci VIII. C zúčastnili vo veľkej zasadačke MsÚ vo Vranove n. T. na prednáške spojenej s besedou pod názvom Priatelia Zeme venovanej problematike komunálneho odpadu. Zo zaujímavej prezentácie študenta Prešovskej univerzity v Prešove a poslanca MsZ Bc. Michala Jenča sa dozvedeli, čo je považované za odpad,

Čítať celý článok...

 

Angličtina naopak

Angličtina naopak

V priestoroch školy ZŠ Juh mali možnosť deti predškolského veku zúčastniť sa akcie s názvom Angličtina naopak. Prečo naopak? Pretože angličtinu v škole sa neučili žiaci, ale predškoláci. A zároveň predškolákov neučili angličtinu len učiteľky, Mgr. M. Fedorová a Mgr. Z. Demčáková,

Čítať celý článok...

 

Chemická olympiáda

Máme víťazku

Na  pôde našej školy sa 10.3.2016 uskutočnilo obvodové kolo 52.ročníka chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnilo 17 žiakov deviateho ročníka z desiatich škôl obvodu. Prvé miesto získala  Patrícia Glodová, žiačka IX.B triedy. Víťazke blahoželáme.

Čítať celý článok...

 

Zápis do 1.roč.

 

Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

ZŠ Juh