Domov

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Poupratujme si Vranov

Antižihadielko

Mesto Vranov nad Topľou má naplánovanú akciu pod názvom:

„POUPRATUJME  SI  VRANOV“ a preto aj naša škola sa zapája do tejto výzvy. V dňoch 14. marca – 18. marca2016 sa zbiera papier, z  ktorého výnos finančných prostriedkov pomôže „ANTIZIHADIELKU“, t.j.  pomôže verejnej zbierke, z výnosu ktorej sa postaví detské ihrisko v centre mesta pri fontáne.

Čítať celý článok...

 

Jazykový kvet 2016

Jazykový kvet

Do súťaže jazykový kvet sa zapojili aj naši žiaci a nižšie si môžete pozrieť jednotlivé videa, ktoré boli zapojené do súťaže.

Čítať celý článok...

 

Šaliansky Maťko

Danielka s ďalším víťazstvom!

Dňa 25.februára sa žiačka IV.A triedy  ZŠ Juh Daniela Dančová zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže povestí Šaliansky Maťko v Prešove.

 Tu si zmerala sily s ďalšími jedenástimi recitátormi. 

Čítať celý článok...

 

Sloboda na hraniciach

Slaňák

Dňa 29. januára 2016 usporiadalo Centrum voľného času v spolupráci s Horolezeckým klubom SLAŇÁK pre žiakov ZŠ, Juh 1054, Vranov nad Topľou prednášku s názvom SLOBODA NA HRANICIACH.  Hosťom bol horolezec a cestovateľ Jozef Sklenár, ktorý deťom  priblížil a pútavo predniesol svoje zážitky so 70. dňového putovania po 1.700 km dlhej hranici Slovenska.

Čítať celý článok...

 

Biologická olympiáda

Obvodové kolo

 V 50. ročníku biologickej olympiády v obvodovom kole získala Ivana Jakubová (IX.B) I. miesto v projektovej časti, v ktorej prezentovala výsledky pozorovania životných prejavov bocianov v lokalite Čaklov

Čítať celý článok...

 

Školský časopis 2015/16

PRIBUDLI ĎALŠIE TRIEDNE ČASOPISY

Nemusí byť človek práve profesionálnym novinárom, aby dokázal napísať zmysluplnú správu, recenziu či rozhovor a nemusí to byť profesionálny grafik, ktorý zvládne kompozične a pomocou počítačovým programom ponúkaných grafických prvkov pripraviť pre čitateľa pútavú stranu.

Čítať celý článok...

 

Vianoce

Vianočná besiedka

„Sme len deti, srdce veľké máme a  s tým srdcom veľkým, darčeky chystáme. Spievať vám budeme radostne, vesele, koledy, básničky s láskou vám povieme.“  

Čítať celý článok...

 

Komiks

Demčákovci úspešní na Komiksiáde 2015

Komiks – príbeh vo forme obrázkov – je obľúbeným čítaním mladých. Preto sa Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou usiluje prehlbovať záujem o tento populárny literárno-výtvarný žáner  a v tomto roku usporiadala už  3. Ročník súťaže KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU.

Čítať celý článok...

 

Oznam

Vianočné prázdniny

Riaditeľka Základnej školy, JUH 1054, Vranov nad Topľou, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150 ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa: 8. januára 2016

Čítať celý článok...

 

Zápis do 1.roč.

 

Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

ZŠ Juh