Domov

Základná škola Juh Vranov nad Topľou

Škola v prírode

Tatranská Polianka

Cesta do školy v prírode bola dlhá a kľukatá. Deti mali možnosť pozorovať prírodu, rôzne hrady a zámky, a taktiež pýchu Slovenska- Tatry. Náš cieľ cesty školy v prírode bol Hotel Hubert v Tatranskej Polianke- Vysoké Tatry.

Čítať celý článok...

 

Deň matiek

12.máj 2015

Mama je vždy len jedna. Len jedna mama vie dať život, rozdávať horúcu materinskú lásku. Áno, moja mama. A už sa pred mojimi očami vynára jej hrejivý úsmev, slová povzbudenia, objímajúca náruč.

Čítať celý článok...

 

Zážitkové vyučovanie

Na návšteve u susedov

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili v rámci predmetu Technika zážitkového vyučovania na SOŠ Drevárskej vo Vranove n.T.  Pod odborným dohľadom hlavného majstra pána Františka Petra sa najprv oboznámili s rizikami, výhodami  i nevýhodami elektrického prúdu. 

Čítať celý článok...

 

Školský časopis 2014/15

Mediálna výchova

Na mediálnej výchove žiaci pracovali aj s vytvorením časopisu triedy. A takto sa im to podarilo. Posúďte sami.

-ana-

ÓČKO 9.A........................................ 

Čítať celý článok...

 

Oznam

Športová trieda

V školskom roku 2015/2016 otvárame od 5.ročníka športovú triedu pre všetkých chlapcov aj dievčatá, v ktorej Vám ponúkame :

VOLEJBAL, JUDO a STOLNÝ TENIS.

Čítať celý článok...

 

Okresný súd

Žiaci v pojednávacej miestnosti

Obdobie puberty je náročné pre rodičov a učiteľov, ale hlavne pre samotných žiakov. Kde nájsť vhodný vzor, ktorý kamarát to s nami myslí skutočne dobre? Môže mať „zapáranie“ do spolužiakov aj negatívne následky?

Čítať celý článok...

 

Eko týždeň

20.4 -24.4.2015

Aktivity:

        1.      Súťaž o najusilovnejšieho žiaka v zbere papiera – prines, čo najviac starého papiera do školy, pán školník ho odváži a zapíše

        2.      Zorganizujte si s triednym učiteľom v tomto týždni brigádu v areáli školy

Čítať celý článok...

 

Kráľ čitateľov

Naj čitateľ

        Posledný marcový týždeň, mali žiaci prvého stupňa možnosť,  predviesť svoje schopnosti v písaní, počúvaní a čítaní. Zástupcovia jednotlivých ročníkov riešili rozprávkové hádanky, do textov doplňovali mená postáv,

Čítať celý článok...

 

Deň vody

Čistiareň odpadových vôd

Deň vody v tomto roku si pripomenuli žiaci deviateho ročníka, ktorí sa zúčastnili exkurzie do Čistiarne odpadových vôd vo Vranove nad Topľou. Táto čistiareň odpadových vôd pracuje na mechanicko – biologickom spôsobe čistenia vôd prichádzajúcich z nášho mesta.

Čítať celý článok...

 

Zápis do 1.roč.

 

Elektronická prihláška k zápisu do 1. ročníka

Dokumenty k zápisu stiahni tu......

ZŠ Juh