Domov Archív Archivovať

Zaujímavé stránky

Filter 

 • Zdravá výživa

  Zážitkové vyučovanie Netradičnú formu vyučovania zažili aj naši druháci, ktorí navštívili náš hypermarket. Žiaci mali možnosť priamo na pultoch predajne spoznávať...
 • Deň školských knižníc

  28.10.2013   V pondelok 28.10.2013 sa naša škola opäť s nadšením a veľkou radosťou zapojila do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice pri príležitost...
 • Európsky deň jazykov

  Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom Z iniciatívy Rady Európy sa každoročne v septembri oslavuje Európsky deň jazykov.Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť štúdia cudz&iac...
 • Slávnostné otvorenie šk.roka 2013/14

  Otváranie školskej brány A je to tu! Opäť sme v škole... Ako už po mnohé roky, aj tento september sa objavil  pre žiakov po dvoch najobľúbenejších mesiacoch v roku. Ale už nesn&...
 • Týždeň s angličtinou

  ACTIVE ENGLISH WEEK Uplynulý májový týždeň žiaci našej školy vymenili  rozvrh aj obsah svojich tašiek. Zúčastnili sa totiž jazykového kurzu ACTIVE ENGLISH WEEK pod veden&iacu...
 • Deň sv. Cyrila a sv. Metoda

  30.apríl Rok sv. Cyrila a sv. Metoda si pripomenuli aj učitelia a žiaci našej školy monotematickým dňom v utorok 30. apríla. Príchod solúnskych bratov na Veľkú Moravu bol pred 1 150 rokmi ...
 • Deň Zeme

  Čarodejka príroda  24.4.2013 sme na našej škole slávili „Deň Zeme“ množstvom rôznych aktivít. Všetci žiaci spoznávali zákonitosti prírody v multimedi&aac...
 • Zlatý Slávik

  18.apríl        Tak ako sa na jar rozozvučí spev slávika aj naša škola sa 18. apríla 2013 rozozvučala zvonivými hlasmi našich detí.  V tento de...
 • Zlatý Slávik

  18.apríl      Tak ako sa na jar rozozvučí spev slávika aj naša škola sa 18. apríla 2013 rozozvučala zvonivými hlasmi našich detí.  V tento deň sa talentovan&...
 • Európsky týždeň mozgu

    Týždeň mozgu Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa v mesiaci marec počas "Európskeho týždňa mozgu" uskutočnili pre žiakov súťažné úlohy rozvíjajúce ich vedom...
 • MESIACI KNIHY

  Certifikát z čítania Už 7.rok prebieha v MESIACI KNIHY na našej škole súťaž o najlepšieho čitateľa na 1.stupni ZŠ. Pravidlom súťaže bolo, že celý mesiac žiaci doma nahlas č&i...
 • Zážitkové vyučovanie

  15.apríl Píšťalky , ktoré naozaj pískali a  škatuľky z kovu to  sú výrobky, ktoré si siedmaci vyrobili v rámci  zážitkového vyučovanie ...
 • Svetový deň vody

  22.marec   Svetový deň vody má 20 rokov, OSN v roku 2013 kladie dôraz na spoluprácu. Spolupráca v oblasti vody je v roku 2013 hlavnou témou Svetového dňa vody pripadajúceho na 22...
 • Energetika 2013

  Súťaž v energetike Dňa 22.3.2013 sa žiak 3.a triedy Tomáš Demčák zúčastnil krajského finálového kola tvorivej žiackej súťaže Energetika 2013, kde obsadil krásne 2.miesto...
 • Chrípkové prázdniny !!!

  Oznam !!!  Z dôvodu zvýšeného počtu chrípkových ochorení a po konzultácii s RÚVZ je v škole prerušené vyučovanie od 25.3.2013 do 27.3.2013 ( pondelok, utorok,...
 • Európsky týždeň mozgu

  Šachový turnaj Dňa 14.3. 2013 sa v rámci Európskeho týždňa mozgu konal šachový turnaj žiakov druhého stupňa. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórii. V kategóri...
 • Jazykový kvet

  Divadielko Žiaci našej školy sa zúčastnili krajského semifinálového kola súťaže "Jazykový kvet 2013". Recitovali a predviedli divadielko v cudzom jazyku. ...
 • Prírodoveda 2.r.

  Ako pracujeme Aj žiaci 2.ročníka majú radi, keď si sami môžu na vyučovaní niečo vyskúšať, alebo vyrobiť. Je to tak na hodinách prírodovedy, ...
 • Hviezdoslavov Kubín

  Prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Súťaž vo všetkých jej kol&...
 • Testovanie 9-2013

  Monitor Dňa 13. marca 2013 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-201...