Domov SuperTrieda Projekt Supertrieda
Projekt SuperTrieda :

Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

Cieľ projektu:


* zvyšovať kultúrnosť detí, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života

* všetkým deťom na Slovensku dať šancu objaviť seba samého, svoju šikovnosť, svoj talent

* skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve, motivovať deti k vzájomnej tolerancii, empatii, spolupráci a schopnosti si pomáhať, projekt je psychológmi spracovaný ako prevencia voči šikane

* zvyšovať kredit umeleckej výchovy na školách, skvalitniť výučbu predmetov – výtvarná, hudobná, telesná, etická výchova, slovenský jazyk a obohatiť ich o prácu s multimédiami

* podporovať a rozvíjať kreativitu a osobnostný vývoj detí, ich schopnosti a prezentačné zručnosti

Organizácia projektu :


Vyhlasovateľ projektu – Ministerstvo školstva SR.

Organizátor – Občianske združenie SUPERTRIEDA

Partneri projektu – Európska komisia a UNICEF.

Projekt podporila – Nadácia VÚB

Európsky význam projektu SuperTrieda :

Projekt SuperTrieda sa ako jediný zo Slovenska dostal do európskeho výberu „Good Practice Model of European Educational Network“ a stal sa modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy zviditeľňovaný vo všetkých štátoch EU.

Priebeh súťaže :


Vyvrcholením projektu, a teda celoročnej práce detí a učiteľov sú súťažné celodenné festivaly – v Nitre, Košiciach, Prešove, Bratislave, Banskej Bystrici a v Martine na konci školského roka a celoštátne finále, spojené so Slávnostným galavečerom víťazov a hostí SuperTriedy. V kategórii Videoklip prebehne v máji 2009 na stránke www.supertrieda.sk celoštátne internetové hlasovanie o Cenu diváka.

Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, filmujú, venujú sa grafickému stvárneniu filmu a predstavenia (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie a videoklip.

Stredoškoláci sa budú prezentovať autorským umeleckým dielom spájajúcim najmenej dva druhy umenia (výtvarné, hudobné, dramatické, filmové, literárne,) s možnosťou využitia multimédií alebo videoklipom

Share