Domov Novinky o škole staršie Ocenenie mesta

Ocenenie mesta

Ocenenie nášho kelektívu

Dňa 17.septembra 2010 sa v súvislosti s oslavami 740. výročia 1. písomnej zmienky o Vranove konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v obradnej sieni vo Vranove. Boli tu odovzdané ocenenia mesta a osobitne ceny primátora. Poslanci na tomto slávnostnom zasadnutí udelili aj kolektívne ocenenia a to Základnej škole na sídlisku Juh,:)

 Mestskému športovému klubu Vranov nad Topľou a Vranovskej nemocnici.

Share