Domov Novinky o škole staršie Posedenie pri jedličke

Posedenie pri jedličke

Vianočná nálada

Sú opäť tu. Najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Vianočný stromček a pod ním darčeky, polnočná omša, vôňa ihličia... Škoda, že trvajú len tak krátko. Na našej škole zavládla atmosféra Vianoc už 16. decembra. Deti ŠKD, verní už niekoľko rokov tradíciám a posolstvu Vianoc, s veľkým nadšením a láskou pripravili vianočný program. 


  Sviatočne vyzdobená telocvičňa sa o 9,30. hod. zaplnila do posledného miesta a program sa mohol začať. Keď zaznela prvá koleda, na tvárach prítomných bolo vidieť obdiv a dojatie. V programe sa striedali vinše, básne, koledy a rozprávka o Šípkovej Ruženke. Hosťami programu boli deti z Materskej školy Juh. Celé podujatie ukončila najkrajšia vianočná pieseň Tichá noc. Po ukončení celého programu žiaci odchádzali do tried kde ich čakali sladkostí. Atmosféra, ktorou v tento deň škola žila, mala pripomenúť všetkým, že Vianoce sú o radosti, pokoji, vzájomnom porozumení a predovšetkým o láske. A nielen o tej vianočnej. O láske, ktorá by mala napĺňať naše srdcia po celý rok.

Share