Domov ŠKD Deti u hasičov

Deti u hasičov

HaZZ

Deti  školského klubu   sa rozhodli 9.mája, že navštívia hasičský útvar vo Vranove, keďže v uplynulých dňoch oslavovali  svojho patróna  svätého Floriána aj naši hasiči.

Privítali nás príslušníci hasičského zboru. Deťom  ochotne poukazovali priestory, zásahové vozidlá a materiálne vybavenie. S nadšením počúvali rozprávanie o namáhavej práci profesionálnych hasičov. Najmä chlapcom sa táto práca hasičov páči a so záujmom sledovali obhliadku auta a čo sa v ňom vlastne nachádza. Skoro každý druhý zatúžil byť nachvíľu hasičom  a preto so záujmom počúvali rozprávanie ako v súčasnosti zasahujú hasiči , okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie. Deti sa dozvedeli  sa, že hasiči pri výkone svojho povolania nosia špeciálny hasičský oblek, ktorý je vyrobený z ohňovzdorného materiálu. Hasičský oblek je tmavomodrej, sivej až čiernej farby  viditeľne označený žltými, sivými alebo bielymi reflexnými páskami s  nápisom HASIČI z reflexného materiálu na chrbtovej časti . Zároveň sa dozvedeli, že súčasťou ich výstroja je prilba, hasičské a pracovné rukavice, opasok, čižmy, dýchací prístroj a vysielačka . So záujmom sledovali hydraulické nožnice ako rozstrihajú aj železnú tyč a že sú veľmi dôležité pri záchrane ľudských životov, keď treba vyprostiť  zakliesnenú osobu z auta. Nezabudli sme na tiesňové telefónne číslo Hasičského a záchranného zboru , ktoré  je 150.  Nasledovala  ešte obhliadka hasičského auta z vonku , ale aj  z vnútra . To bolo radosti, keď každý mohol vojsť do hasičského auta.  A na záver sme sa  srdečne poďakovali  príslušníkom hasičského zboru za peknú prezentáciu ,praktické ukážky a zaželali  sme im veľa úspechov v ich ďalšej náročnej práci.

Share