Domov Učitelia -aktivity Deň učiteľov

Deň učiteľov

28.marec

Neučíme sa pre školu, ale pre život ...... Práca učiteľa je jedným z najnáročnejších povolaní, ktorá si zaslúži úctu, veď učiteľ je ten, kto zasvätí svoj život deťom, ich výchove a vzdelávaniu.

Aj naši učitelia si pripomenuli tento deň slávnostnou pedagogickou radou dňa 3.apríla, na ktorej bol aj zástupca rady školy p.Zolota a odovzdal kytičku naším učiteľom. Ďakujeme.....

Share