Domov Archív

Beseda o vesmíre

Hvezdáreň a pozorovania

Žiaci piateho ročníka sa na druhom stupni prvýkrát stretávajú s viacerými  novými predmetmi,  ktoré nemali  do štvrtého ročníka. Jedným z takýchto predmetov je aj geografia.V úvode učiva tohto predmetu sa žiaci učia poznávať zákonitosti vesmíru a postavenia Zeme v tomto nekonečnom priestore.

 K spoznávaniu  tejto tematiky by nemalo chýbať  prepojenie  klasického vyučovania s doplnkovým vzdelávaním  pod záštitou hvezdárne či planetária.V tejto súvislosti sa dňa 27.10.2015 v priestoroch školy konala beseda s pracovníkmi hvezdárne z Michaloviec. Výučba prebiehala v učebniach  IKT, kde mali žiaci podané doplnkové učivo interaktívne. Okrem iného žiaci 5.A, 5.B a 5. C  mali možnosť  uspokojiť svoje nevyčerpajúce otázky ohľadom kozmickej problematiky.

Mgr. Ľ.Exembergerová

 

Share

Posledná úprava (Utorok, 16 Február 2016 13:43)