Domov Archív

Speak English?

Olympiáda v anglickom jazyku

Kolotoč olympiád sa po zimných prázdninách opäť roztočil a hneď 13. januára si v Centre voľného času zmerali sily tí najlepší žiaci anglického jazyka v našom okrese. 

 

Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej boli preverované vedomosti zo slovnej zásoby, gramatiky, čitateľská gramotnosť a počúvanie s porozumením. V ústnej časti tvorili súťažiaci príbeh na základe obrázka a potom sa v rámci dialógu museli presadiť v slovnom súboji s členmi poroty.

Vo vranovskom okrese je stále viac mladých ľudí, ktorým sa angličtina stala neodmysliteľnou súčasťou života. Sledujú filmy, čítajú knihy, pohybujú sa vo svete počítačov a komunikujú s priateľmi. Preto je aj úroveň súťažiacich z roka na rok vyššia. O to viac nás teší, že sa v ich silnej konkurencii výborne umiestnili dvaja žiaci našej školy: v kategórii 1A (5.,6.,7. ročník) Lukáš Guman zo 6.A a v kategórii 1B (8.a 9. ročník) Martin Demčák z 9.B. Obaja skončili vo svojej kategórii na 2. mieste a my im k tomuto úspechu zo srdca blahoželáme.                Mgr. G. Borošová

Congratulations!

Share

Posledná úprava (Utorok, 16 Február 2016 12:36)