Domov Novinky o škole Chemická olympáda

Chemická olympáda

Vedcom sa človek nerodí, vedcom sa človek stáva

Okresné kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo na pôde našej školy 23.3.2017. Naša chemická rodina sa rozrastá. Do školského kola chemickej olympiády sa zapojilo 35 deviatakov nášho okresu, na okresnom kole sa zúčastnilo 18 žiakov

 z 11- stich základných škôl okresu. Priebeh olympiády bol hladký a aj keď úlohy boli nad rámec vedomostí základnej školy,  všetci riešitelia boli úspešní. V mene komisie riešiteľom olympiády, ich učiteľom a hlavne víťazom blahoželáme.

  - Ing. M. Babjaková –

Výsledková listina

Share