Domov Novinky o škole Východné Karpaty

Východné Karpaty

Putovanie

Žiaci VIII. A sa 25. apríla 2017 zúčastnili prezentácie v Hornozemplínskej knižnici na tému: Putovanie po Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Dozvedeli sa zaujímavosti  o Východných Karpatoch, Národnom parku Poloniny

 

a o aktivitách Správy ochrany prírody, ktoré im predstavila Ing. Anna Macková.

-Mgr.R.Uriga-

 

Share