Domov

2.A

Tr.uč. Mgr.Zuzana Demčáková

Žiaci

 

Bačíková Vanessa
Bačová Nela
Baková Amália
Baranová Adela
Božik Martin
Bružeňák Samuel
Dančová Diana 
Gavaľová Viktória
Goroľ Tomáš 
Ihnát Sebastian Štefan
Ihnátová Soňa
Kovaľová Olívia
Manduľák Alex Maxim
Mardzinová Melánia
Ottingerová Karolína
Pastirčák Juraj
Pšeničňaková Lenka
Puškár Michal
Puškárová Alžbeta
Sciranková Alexandra
Šestáková Vanesa
Švábyová Charlotte 
Tkáč Damián
Vereb Štefan
Vnoučková Natália
Zachar Filip
Share