Domov Podujatia Exkurzia

Exkurzia

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

Dukla a Vojenské historické múzeum vo Svidníku

Dňa 8. novembra 2017 sa žiaci 9. ročníka ZŠ Juh zúčastnili dejepisnej exkurzie na Duklu a návštevy Vojenského historického múzea vo Svidníku. V múzeu a v blízkom Parku bojovej techniky mali žiaci jednak možnosť obzrieť si zachované exponáty z obdobia prvej a druhej svetovej vojny (zbrane, uniformy, bojová technika), prezentované paralelne s odborným výkladom k jednotlivým objektom,

a jednak mali možnosť zhliadnuť krátky film, zachytávajúci dobové scenérie z bojov počas druhej svetovej vojny na území Slovenska.

Následne žiaci absolvovali návštevu Dukly, kde si okrem obhliadky vojenského cintorína uctili pamiatku padlých bojovníkov, položením kvetov pri ústrednom pomníku Československej armády.

Cieľom exkurzie bolo sprostredkovať žiakom informácie majúce bezprostredný dosah k našim dejinám v období druhej svetovej vojny (z čias karpatsko-duklianskej operácie), a aj takouto formou rozvíjať myšlienku, že sloboda človeka či národa nie je samozrejmosťou - nezriedka býva zaplatená krvou.

Mgr. Matúš Demeter

Share