Domov Podujatia Mendeliáda

Mendeliáda

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

Chemická olympiáda

„Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú“

Na našej škole sa 23.  11. 2017 uskutočnil nultý ročník obvodného kola chemickej olympiády Mendeliáda. Podujatie zorganizoval kabinet chémie v spolupráci s firmou BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce. Na Mendeliádu sa prihlásilo 11 základných škôl,

ktoré reprezentovala trojica žiakov – siedmak, ôsmak a deviatak. Keďže siedmaci a ôsmaci sú ešte vedomostne menej podkutí, cieľom Mendeliády bola tímová práca, rozvoj tvorivosti,  pozorovacích schopností a experimentálnych zručností. Rovnako aj tvorba úloh teoretickej a praktickej časti Mendeliády bola výsledkom spolupráce učiteľov chémie. Teší nás, že všetci súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi.

Výsledky:

1.     miesto ZŠ Sídlisko II – pripravovala Mgr. Mária Vojtková

2.     miesto ZŠ  Juh  1054 -  pripravovala Ing. Mária Babjaková

3.     miesto ZŠ Bystré – pripravovala Mgr. Jelena Virbová

Na Mendeliáde nikto neobišiel naprázdno. Už pri prezentácii dostali všetci súťažiaci snežnú guľu (hračka vo fľaštičke s roztokom, v ktorom sú vločky). Darček im pripravili žiaci chemického krúžku našej základnej školy.  BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce sponzorovala projekt hrnčekom s tematickým motívom periodickej tabuľky chemických prvkov pre každého riešiteľa. Žiaci na prvých miestach sa tešili zo slúchadiel a inteligentných hodiniek. Učiteľov zas potešili  pracovné zošity z chémie pre žiakov siedmeho ročníka a taktiež  hrnček s PTP. Podujatie malo pozitívny ohlas ako u žiakov, tak aj  učiteľov. Ďakujeme všetkým zúčastneným riešiteľom za preukázané výborné vedomosti, praktické zručnosti a spoluprácu, kolegom učiteľom za náročnú prípravu a nášmu partnerovi  Bukóza Holding, a. s., Hencovce za podporu.

Tešíme sa už na ďalší ročník.

Share