Domov ŠKD Zdobenie perníkov

Zdobenie perníkov

Tvorivosť v zdobení

Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Medovníčky patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku. Upiecť a ozdobiť medovník nie je veru jednoduché.Takéto čarovné medovníky zdobili deti v školskom klube v 1.,2. a 6. oddelení 

počas predvianočného času. Napiekli im pani vychovávateľky a deti zdobili. Tie menej vydarené sa zjedli a tie krajšie si deti odniesli domov. Netradičná činnosť všetkých žiakov zaujala. Pracovali so zanietením a na svoju prácu mohli byť pyšní. Cieľom našej výroby medovníkov je vrátiť im niekdajšiu vnútornú aj vonkajšiu hodnotu a zachovať tak aspoň z časti tradíciu výroby medovníkov na Slovensku.

-jb-

Share

Posledná úprava (Utorok, 19 December 2017 21:00)