Domov Učitelia -aktivity Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

Vianoce

 Pokoj a radosť. V takom duchu sa nieslo spoločné posedenie učiteľov a zamestnancov školy. Na začiatok nám zahrala žiačka na husliach a v jej podaní zaznela Tichá noc, kde všetci učitelia sa pridali a tak sa navodila tá správna atmosféra. 

Zavítal k nám aj pán primátor a poprial nám šťastné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, a aby sme načerpali čo najviac síl do nového roku. Zaujímavé bolo odovzdávanie darčekov, kde sa učitelia návzajom obdarovali. Bolo to veľmi milé a pekné. A na záver už len jeden vinš : 

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

Share