Domov Novinky o škole Just talk English

Just talk English

Deň s americkým lektorom

Jednou z mimoriadne užitočných aktivít, ktorú Rada rodičov pri ZŠ Juh každoročne podporuje, je Deň s anglicky hovoriacim lektorom. V piatok 12. januára 2018 takýto darček opäť dostalo 25 našich žiakov za reprezentáciu školy v anglických a iných súťažiach, 

ale samozrejme aj za dobré študijné výsledky v anglickom jazyku. Bol to deň plný zábavných aktivít, hier a úloh pod vedením skúseného profesionála, akým pán Wesley Calloway z agentúry Just talk English nepochybne je. Veľa sa nasmiali, veľa sa nenútenou formou naučili. To bolo naším cieľom.

Za túto možnosť rodičom i škole ĎAKUJEME  a veríme, že podpora vzdelávania žiakov v anglickom jazyku ostane jednou z našich priorít aj v budúcnosti. 

 -anj-

 

Share