Domov Novinky o škole Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Čas premien

Na našej škole sa vo štvrtok 15.3.2018 uskutočnil v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, edukačný program o dospievaní pre žiakov 7. ročníka s názvom Čas premien

Informácie nám prišla sprostredkovať Ing. Zuzana Šutá, lektorka akreditovanej organizácie MP Education, s. r. o. Problematika dospievania so zameraním sa na reprodukčné zdravie, psychické, fyzické a sociálne dozrievanie dievčatá zaujala, o čom svedčili aj otázky, ktoré pani lektorke predkladali.

Pre chlapcov siedmeho ročníka bola pripravená téma „ Na štarte k mužnosti “. Chlapci boli oboznámení so zmenami, ktoré prebiehajú v oblasti fyzickej a psychickej. Pani lektorka ich oboznámila i so zásadami správnej hygieny a výživy v tomto období. Veríme, že toto stretnutie pomohlo dievčatám a chlapcom zodpovedať otázky dospievania a že do novej etapy života vstúpia pripravení a s úsmevom na tvári.

- Mgr.A.Sotáková-

Share