Domov Novinky o škole Týždeň s americkým lektorom

Týždeň s americkým lektorom

Yes, Sir! 

Týždeň od 12. marca bol pre dvadsaťpať žiakov ZŠ Juh iný ako ostatné. Každodenný rozvrh hodín vypĺňal jediný predmet: angličtina. A nie hocijaká. Vyučujúcim bol náš už dobre známy 

Mr. Wesley Calloway z agentúry Just Talk English v Košiciach.

Popri hromade smiechu a zábavy sa pod jeho profesionálnym vedením nenápadne rozširovala nielen slovná zásoba žiakov, ale zlepšovala sa aj schopnosť porozumieť počutému a bez ostychu sa v angličtine vyjadriť.

Ďakujeme rodičom, ktorí neváhajú investovať do jazykového vzdelania svojich detí. Ďakujeme vedeniu školy za každoročnú podporu. Ďakujeme deťom, že  využili túto šancu, aj keď budú musieť v iných predmetoch všetko dohnať. Ďakujeme Wesleymu za to, že na otázku:  Čo bolo najlepšie?  na konci kurzu naše deti jednomyseľne odpovedali: Všetko!

-anj-

Share