Domov Podujatia Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Užívateľské hodnotenie: / 3
SlabéDobré 

HATTRICK – trojnásobná porcia víťazného umeleckého slova

Povedané športovou terminológiou – skvelý hattrick – trojnásobný víťazný výkon ZŠ Juh v povesťovej súťaži nám osladil januárový štvrtok. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 24. januára 2019

regionálne kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. Regionálneho kola sa zúčastnilo 35 súťažiacich z 15 škôl vranovského regiónu.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty v troch kategóriách, ktoré konštatovali, že tohtoročného kola ŠM sa  zúčastnili talentované deti, ktoré svojím prednesom navodili príjemnú atmosféru. Vyvrcholením  súťaže bolo vyhodnotenie a ocenenie víťazov, ktoré nás veľmi potešilo. Všetky tri naše recitátorky

Lenka Pšeničňaková –   1. kategória

Viktória  Karjanská -     2. kategória

Daniela Dančová –        3. kategória

obsadili prvé miesta, a preto nás budú reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Srdečne blahoželáme a držíme palce! Vďaka patrí aj pedagógom – p. uč.  Mgr. Demčákovej, PaedDr. Radovej a Mgr. Šustovej, ktoré u detí pestujú vzťah k literatúre, podporujú ich v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti.

-        Mgr. A. Šustová -

Share