Vyhodnotenia

Vyhodnotenie zberu papiera
Každý rok organizujeme v škole v rámci environmentálnej výchovy zber papiera. Tento rok sme vyzbierali celkovo takmer 14 tisíc kilogramov použitého papiera. Najviac papiera vyzbierala na I. stupni trieda 2. C, na II. stupni trieda 8. C. Celkovým víťazom školy v zbere papiera v školskom roku 2019/2020 je trieda 2. C pani učiteľky Mgr. Anny Kovaľovej, ktorá vyzbierala 2 469 kg papiera a jej žiačka Alžbetka Kovková priniesla 1 668,8 kg. Všetkým, ktorí sa zapojili tento rok do zberu papiera a tým prispeli na ochranu lesov ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Vyhodnotenie Zelenej triedy
Súťaž Zelená trieda prebiehala aj tento rok na druhom stupni našej školy. Žiaci súťažili ako triedne tímy a zbierali body počas celého školského roka za čistotu v triede, úpravu tried a okolia školy, v zbere papiera a environmentálnych aktivitách. Za svoje úsilie im patrí titul Zelená trieda školského roka 2019/2020. Tento titul získala v tomto školskom roku trieda 8. C pani učiteľky Mgr. Aleny Sotákovej, ktorá nazbierala celkovo 110 bodov. Na druhom mieste s počtom bodov 106 sa umiestnila trieda 9. A pani učiteľky Mgr. Danky Kitkovej a tretie miesto si vybojovali žiaci 6. A pani učiteľky Ing. Márie Babjakovej s počtom bodov 94. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Pamätný deň – rekapitulácia

Celosvetová pandémia nám zmenila mnoho plánov. Medzi inými aj plány so súťažou Pamätný deň. Nemohli sme absolvovať štyri špeciálne dni počas mesiacov marec, apríl, máj, jún a víťazná trieda si nemohla vychutnať výlet. 

Aspoň touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže a zablahoželať celému kolektívu 9. A.

Veríme, že budúci školský rok si budeme môcť pripomenúť všetky pripravené dni.

 1. 9. A (99,16 %)
 2. 8. C (98,6 %)
 3. 8. A (91,33 %)
 4. 6. A (88,5 %)
 5. 8. B (80,5 %)
 6. 7. B (74 %)
 7. 6. B (63,88 %)
 8. 5. B (58,16 %)
 9. 6. C (55,83 %)
 10. 7. A (43,66 %)
 11. 9. B (43,5 %)
 12. 5. A (40,83 %)
 13. 7. C (32 %)
 14. 5. C (17,33 %)
 15. 9. C (12,5 %)