Nie si na to sám!

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania,
ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie či sexuálne zneužívanie. Požiadať
o pomoc nie je hanbou ani zlyhaním. Bremeno násilia, keď sa deťom deje niečo zlé, nemusia
niesť samy. Môžu sa zdôveriť a bremeno bude oveľa menšie. Ochrániť deti môže len rýchly
a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození
VIAC AKO NI(C)K.
Na preventívno – osvetovej prednáške s názvom „Nie si na to sám“, ktorá sa konala
dňa 21.3.2022 a bola určená žiakom 9. ročníka koordinátorka ochrany detí pred násilím
PaedDr. Jana Stašková sprostredkovala informácie o zameraní linky pomoci, s akými
problémami sa dieťa môže na linku obrátiť, aké sú práva dieťaťa a prečo je dôležitá
oznamovacia povinnosť. Žiakov táto téma  veľmi zaujala a  otvorene sa k téme vyjadrovali.
Pani lektorke ďakujeme za zaujímavú prednášku, ochotný prístup a tešíme sa na ďalšie
stretnutia.