ZŠ Juh – škola všetkým otvorená

V troch marcových dňoch bola verejnosť pozvaná do našej ZŠ. Išlo predovšetkým
o predškolákov s rodičmi. Učiteľky na primárnom stupni pripravili pre budúcich prvákov
zaujímavé „dielne“. Už vstupná chodba príjemne vyzdobená očarila prichádzajúcich.
Čitateľská dielňa bola vybavená knihami, divadielkom a rôznymi aktivitami rozprávky
Šípová Ruženka. Tvorivá dielňa ponúkala prácu s modelovacou hmotou a papierom. IKT
dielňa umožnila žiakom edukačné hry na tabletoch či interaktívnej podlahe. Veľkou obľubou
boli u predškolákoch zaujímavé hry vo veľkej telocvični.
Deti sa naozaj tešili a nás tešil veľký záujem zo strany verejnosti, ktorý prejavili tým, že
k nám prišli. Rodičia sa tak môžu rozhodnúť pri zapísaní svojho predškoláka.