Lomihlav

V piatok 9. 12. sa v Košiciach uskutočnil 21. ročník matematickej súťaže Lomihlav. Súťažili štvorčlenné družstvá žiakov 7. až 9. ročníka. Naše družstvo zložené zo žiakov siedmeho ročníka Olívia Kovaľová, Ján Hardoň, Juraj Pastirčák, Damián Fedor vyriešilo 15 úloh, 2 Čítať viac

Chrípkové prázdniny

Vedenie Základnej školy, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2015-R z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T prerušuje vyučovanie a vyhlasuje chrípkové prázdniny od 13. 12. 2022 do 19. 12. 2022, z Čítať viac