Chrípkové prázdniny

Vedenie Základnej školy, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2015-R z 31. 10. 2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T sú vyhlásené chrípkové prázdniny od 14. 2. – 20. 2. 2023. Dôvodom je vysoká chorobnosť žiakov a pedagógov školy. Nástup žiakov do školy je 21. 2. 2023 ( utorok). Z dôvodu chorobnosti nie je možné vyučovať dištančne.