BOLI NADŠENÍ – TEŠÍME SA!

Škola hrou – sen každého školáka… Nie vždy je to možné, ale často je názorný spôsob vzdelávania šťavnatým obohatením procesu získavania klasických teoretických vedomostí. Naša škola je z tých, kde si učitelia nielen uvedomujú nevyhnutnosť striedania spomínaných foriem výučby, ale sú pripravení kedykoľvek ich funkčne použiť.

Štvrtáci zo základných škôl v Kladzanoch, Sedliskách a Nižného Hrušova sa o tom mohli vo štvrtok uplynulého týždňa presvedčiť. So svojimi pani učiteľkami prechádzali priestormi ZŠ Juh a niekedy priam ani nedýchali. Ich pozornosť zaujali efektné chemické či fyzikálne pokusy, v učebni biológie si pohladkali domácich miláčikov, vyskúšali si prácu s mikroskopom alebo obdivovali exponáty hmyzu. O chvíľu sa mohli zahrať na archeológov a v improvizovaných podmienkach praktizovať odborné bádanie – za úspešné vykopávky získali diplom a uznanie učiteľov. To už ich vítali veselé pesničky v angličtine a zaujímavý názorný kvíz s figurantom, za absolvovanie ktorého pre nich svietil na diplome titul English Star. Samozrejme, nemohli obísť ani učebne informatiky s ponukou ukážok Minecraft Education, 3D tlače, práce s mikrobitmi a vyskúšali si sami možnosti samostatného programovania. Lákadlom pre deti však bývajú aj športové aktivity – naša škola im určite má čo ponúknuť. V telocvičniach sa predviedli šikovní stolní tenisti, florbalisti či volejbalisti – mladí športovci, ktorí nám už tradične prinášajú svojimi výkonmi radosť. V neposlednom rade sme hosťom otvorili aj dvere do moderne vybavenej učebne techniky s ponukou nahliadnuť do kreatívnej práce tvorivých dielní – napríklad pri zdobení medovníčkov.

Jednoducho, malým školákom očká žiarili a podľa slov pani učiteliek boli nadmieru spokojní, ba nadšení. A my sa tešíme, pretože aj to je skvelým ocenením práce žiakov, ale najmä ich učiteľov. Takže škola hrou nemusí byť iba snom…