Pasovanie prvákov

Čitateľ je človek, ktorý pravidelne číta. Číta pre zábavu, potešenie alebo poučenie. Veríme, že
túto poučku do bodky naplnia naši prváci.
Dnešným dňom sa stali ozajstnými čitateľmi Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad
Topľou. Za čitateľov ich svojím žezlom pasoval „kráľ všetkých knižníc“. Naši prváci už
poznajú veľa písmen a na tento deň sa tešili. Okrem čitateľského preukazu si odniesli aj
odznak, záložku a sladkú pozornosť.
Tak a teraz môžeme prichádzať do knižnice a požičiavať si knihy tak, ako to v „knižničnom
sľube“ všetci prváci sľúbili.