Lúskali sme príbehy a odkrývali TAJOMSTVÁ SVETA

Učitelia 1. stupňa stále hľadajú cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám, ako sa presvedčiť, či prečítaným textom skutočne rozumejú. Jednou z ciest je súťaž Čitateľský oriešok. Žiaci sa tak aj tento rok prelúskali dvoma veselými príbehmi, odpovedali na úlohy, v ktorých si precvičili čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Vo výtvarnej časti zapojili svoju fantáziu a vymysleli postavičkám z príbehov jedno spoločné dobrodružstvo. Chvályhodné je to, že tento rok sa do súťaže po prvýkrát zapojili aj šikovní prváci.
Všetkým 57 zaslaným prác držíme palce!