Cesta semienka sa v novembri končí

Žiaci 3.B spolu s triednou pani učiteľkou kráčali od apríla cestou semienka. V rámci medzinárodného
eTwinningového projektu zasadili semienka fazule a sledovali ako vyrástli, vyrábali konvičku,
pozorovali ako sa menia stromy od jari do jesene, spoznávali plody ovocia a zeleniny, navštívili
tržnicu, ZOO aj špecializované predajne s krmivom pre zvieratká. Spestrením na tejto ceste boli
interaktívne aktivity venované upevneniu získaných vedomostí. STEM projekt, do ktorého sa zapojili
aj základné a materské školy z Česka a Srbska, prepojil manuálne zručnosti žiakov s teoretickými
poznatkami.

https://zsjuhvv.sk/cesta-semienka/