Domov Archív

Svetový deň vody

22.marec

 

Svetový deň vody má 20 rokov, OSN v roku 2013 kladie dôraz na spoluprácu.

Spolupráca v oblasti vody je v roku 2013 hlavnou témou Svetového dňa vody pripadajúceho na 22. marca.

Spoločne so Svetovým dňom vody sa v roku 2013 koná aj Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody, oficiálnym koordinátorom ktorého je Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) spolu s UN-Water. V roku 2013 má Svetový deň vody 20 rokov existencie.

     Aj  na našej škole sme si tento významný dátum pripomenuli organizovaním aktivít zameraných na ochranu vody – vedomostný test o vode, výtvarné práce a postery žiakov, model morského akvária.

    Cieľom aktivít bolo uvedomiť si nenahraditeľný význam vody pre život.

Share