Hviezdoslavov Kubín

Dńa 10.3.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – 1. kategória v prednese poézie a prózy súťaže

Bol to už 66.ročník. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov.

Prednes poézie:

1.miesto: Natália Vnoučková zo IV.A, 2.miesto: Patrícia Jacková z III.A, 3.miesto: Adam Panák zo IV.B, 3.miesto: Adela Baranová zo IV.A

Prednes prózy:

1.miesto: Lenka Pšeničňáková zo IV.A, 2. miesto Emma Mulbauerová z II.C a 3.miesto obsadila Diana Dančová zo IV.A.

-bk-