KEĎ SLOVÁ DOSTANÚ KRÍDLA…

… je duša potešená a spokojná. To by malo byť motiváciou na cestu k prednesu múdrych
a zaujímavých myšlienok, vtipných či reflexívnych textov. Hviezdoslavov Kubín je každoročne
príležitosťou dokázať deťom, že práve kultivované slovo má silu hromu a ľahkosť vánku.
Učitelia objavujú nové talenty, pracujú so skúsenejšími recitátormi a okrem iného tiež
zbavujú žiakov trémy či ostychu pred vystúpením na verejnosti.
V školskom kole na II. stupni, ktorý zahŕňa dve vekové kategórie detí, sa 2. marca zišlo 32
mladších i starších prednášateľov. Štvorčlenná porota pozorne sledovala každé vystúpenie
a všímala si výber textu, zvládnutie artikulačnej a prozodickej techniky i celkový dojem, ktorý
vyžaroval z jednotlivých osobností recitátorov. Napokon vybrala, tak ako to na súťaži býva,
niekoľko najlepších, no s uspokojením zhrnula, že výkony boli zväčša kvalitné
a predovšetkým priniesli všetkým prítomným príjemné predpoludnie tak, aby bola skutočne
duša potešená a spokojná. Víťazi každej kategórie postúpili do okresného kola, ktoré sa
uskutoční 29. marca a my dúfame, že aj tam naši reprezentanti predvedú svoje umenie práce
s textom. Budeme im držať palce.

Výsledky školského kola:

II. kategória
Poézia
1. Kiara DILIKOVÁ (VI. B)
2. Sofia LABONOVÁ (V. C)
3. Matúš DARGAJ (V. B)

Próza
1. Júlia POLÁKOVÁ (V. B)
2. Emma MÜLBAUEROVÁ (V. A)
3. Viliam Peter JONEK (VI. B)
Anna VOJTKOVÁ (V. B)

III. kategória
Poézia
1. Nina MULÍKOVÁ (IX. A)
2. Martin CVEJKUŠ (VIII. A)
3. Barbora HRICOVÁ (VIII. A)
Timea JUSKOVÁ (VII. C)

Próza
1. Viktória KARJANSKÁ (IX. A)
2. Lenka PŠENIČŇAKOVÁ (VII. B)
3. Sofia HORČOVÁ (VIII. B)