HK 1. kategória

16. 3. 2023 sa na našej škole konal 69. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii sa zúčastnilo 27 súťažiacich. V prednese poézie získala 1. miesto: Juliana Žoncová, 2. miesto: Boris Lipkoš, 3. miesto: Nela Hanudeľová. V prednese prózy získala 1. miesto: Ema Exenbergerová, 2. miesto: Zara Sotáková a Michaela Pavelicová a 3. miesto: Michal Németh a Júlia Sotáková. Za zaujímavý umelecký prejav získal ocenenie aj Saymon Bužo.